ផលិតផល

វីសស្លាប់

 • HSS Round Screw Threading ស្លាប់

  HSS Round Screw Threading ស្លាប់

  មីលីម៉ែត្រដែកល្បឿនលឿនស្លាប់។
  សម្រាប់កាត់ខ្សែស្រឡាយខាងក្រៅ។
  វីសលៃតម្រូវអនុញ្ញាតឱ្យស្លាប់ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ថ្នាក់ផ្សេងគ្នានៃសម។
  អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកាត់ខ្សែស្រឡាយថ្មី ឬសម្អាតខ្សែស្រឡាយដែលមានស្រាប់។