ផលិតផល

Sti Tap

  • បញ្ចូល​ខ្សែ​លួស​ចុច HELI-COIL Screw Thread Insert STI Tap

    បញ្ចូល​ខ្សែ​លួស​ចុច HELI-COIL Screw Thread Insert STI Tap

    វា​ជា​ម៉ាស៊ីន​ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​ដំណើរការ និង​ដំឡើង​ខ្សែ​ខាងក្នុង​សម្រាប់​ការ​បញ្ចូល​វីស​ខ្សែ ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា ST taps និង screw taps។វា​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក​ចេញ​ជា​ចង្អូរ​ត្រង់​ ចង្អូរ​វង់​ និង​ម៉ាស៊ីន​កាត់​តាម​រូបរាង​ និង​វិធី​នៃ​ការ​បង្កើត​អំបោះ​។